Kako je sistem video nadzora postao deo svakodnevnogživota, uvođenjem ovakvih sistema olakšavamo način poslovanja, smanjujemo greške koje nastaju kao posledica ljudskog faktora, a sa bezbednosnog aspekta sprečavamo neželjene situacije ili na profesionalni način otklanjamo sve greške koje nastaju nemarnim radom ili prouzrokovani nekim drugim faktorima. Sistemi video nadzora imaju konstantni rast u smislu tehničkih poboljšanja i mogudnosti, pa je tako velikim napretkom sistem dostigao nivo u kome ne postoje prepreke u rešavanju bilo kojih zahteva. Kao najveći napredak, sistemi video nadzora dostigli su uvođenjem IP rešenja, koji se danas sve češće mogu naći u projektima i većih, a takođe i manjih objekata čiji su investitori uvideli IP sisteme kao najkvalitetnije rešenje. Danas sistemi IP video nadzora pružaju sve ono što smo ranije mogli samo da zamislimo i ono što nam je bila naučna fantastika. Uvođenjem IP sistema koji je u samom startu investitorima znatno skuplji vid zaštite, svoju isplativost ustvari odlikuje u vidu tehničkih rešenja i mogudnosti, a pre svega u kvalitetu I veličini rezolucije, a takođe i smanjenim brojem kamera u jednom CCTV sistemu u odnosu na analogne kamere
Što se tiče isplativosti, uvođenje ovog sistema vam u pravom smislu smanjuje fiksne troškove koje bi ste u nekim računicama možda i zanemarili, a kao najveda isplativost je što je potreban manji broj zaposlenih koji su zaduženi za bezbednost čime se smanjuje i procenat greške koja je izazvana ljudskim faktorom.

Najveća prednost IP rešenja jeste što u pravom smislu smanjujete broj potrebnih kamera za pokrivanje velikih površina, a proširenje je znatno jednostavnije od analognih. Takođe, mogude je izvesti i bežična rešenja sa specijalnim primopredajnicima koji se koriste u svrhu video nadzora.