Preduzeće 4solutions doo je specijalizovano za distribuciju i ugradnju opreme za sigurnosne sisteme, audio sistema za ozvučenje, izgradnju i održavanje informacijonih sistema i prodaju i razvoj rešenja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.

SigurnosniSistemi2

Sigurnosna rešenja


evidencijaRadnocVremena2

Evidencija radnog
vremena


audioSistem2

Audio sistemi


ITsolutions2

IT rešenja